austrijacizmi


austrijacizmi
• austrian loanwords

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.